Menu
Fit-Max Bydgoszcz - Twój klub, Twoja siłownia!
Fit-Max Bydgoszcz - Twój klub, Twoja siłownia!

TBC CLASSIC

To­tal Bo­dy Con­di­tion

Za­ję­cia ogól­no­ro­zwo­jo­we po­pra­wia­ją­ce kon­dy­cje fi­zycz­na i wzmac­nia­ją­ce ca­le cia­ło z moż­li­wo­ścią uży­cia han­tli, ste­pu, pi­lek badz in­nych przy­bo­rów.

TBC to zajęcia, których celem jest wyrzeźbienie mięśni całego ciała. - Pozwalają w stosunkowo krótkim czasie ukształtować sylwetkę, przyspieszyć metabolizm i spalić tłuszcz. Można powiedzieć, że zajęcia TBC to „dwa w jednym”, ponieważ łączą w sobie aerobowy z treningiem wzmacniającym, które wykonywane są w rytm muzyki.

 

Partnerzy Fit-Max GYM Bydgoszcz

Lokalizacja Fit-Max GYM Bydgoszcz