Regulamin

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i wybranie siłowni w Bydgoszczy: „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA. Nasz serwis internetowy znajduje się pod adresem: http://fit-max.eu/, zwany dalej w niniejszym regulaminie „Sklep Fit-Max GYM” , „Sklep„, „Strona internetowa„, „Serwis internetowy”, „Strona internetowa Fit-Max GYM” lub „Serwis” .

Za pośrednictwem niniejszego Serwisu możliwe jest wykupienie okresowego karnetu na siłownię Fit Max GYM, a także zakup online zaprezentowanych na podstronach niniejszej Strony internetowej innych produktów, gadżetów czy usług oferowanych na naszej siłowni.. Wszystkie usługi wykonywane i realizowane są poprzez właściciela „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA lub jej współpracowników. Realizacja usługi lub zakup towaru zwane są dalej „Usługa” , „Karnet” , „Towar”, „Produkt”  .

Poniższy regulamin przedstawia i jasno prezentuje ogólne zasady korzystania z Strony internetowej FIT-Max GYM. Przedstawione warunki korzystania, zamawiania i realizacji naszych usług określają prawa konsumenta i obowiązki firmy „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA. Regulamin warunkuje przede wszystkim możliwości korzystania z Serwisu za którego pośrednictwem szybko i korzystnie zamówią Państwo nasze produkty.

Prosimy przed złożeniem zamówienia o szczegółowe przeczytanie poniższego regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści przed dokonaniem płatności w celu realizacji zamówienia.

Regulamin

1 Słownik pojęć

 • Sprzedawca, Administrator danych – „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA. Firma z siedzibą w Bydgoszczy, ulica Marii Curie Skłodowskiej 29, kod pocztowy: 85-088. NIP: 9532446965, REGON: 341307846.
 • Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie na naszej stronie internetowej. Może być to również persona nie posiadająca sricte statusu Konsumenta.
 • Konsument – osoba fizyczna, która dokonała zamówienia w naszym Sklepie Fit-Max GYM. Zamówienie dokonane na podstawie umowy sprzedaży za pośrednictwem niniejszego sklepu.
 • Regulamin – Aktualny regulamin Sklepu Fit-Max GYM. Dostępny na podstronie: https://fit-max.eu/regulamin/
 • Towar – wszystkie dostępne w sprzedaży karnety, produkty i usługi. W szczególności towar trzeba rozumieć jako karnet okresowy na możliwość korzystania z siłowni Fit-Max GYM. Towar rozumiany jest również jako produkty i gadżety w formie fizycznej dostępne w ofercie sklepu internetowego Fit-Max GYM. Tak jak jest to wytłumaczone we wstępie do niniejszego regulaminu.
 • Zamówienie – złożona dyspozycja zakupu karnetu okresowego lub innego towaru z bezpośrednią wolą realizacji. Zamówienie to zawarcie umowy sprzedaży na odległość za pomocą sieci Internet, które określa przynajmniej rodzaj i ilość zakupionych towarów. W przypadku zamówienia karnetu okresowego na siłownię w specyfikacji produktu określona jest dokładna liczba dni w których Konsument może korzystać z dostępu do siłowni Fit-Max GYM.

2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest oficjalnym dokumentem firmy określający wszystkie zasady dotyczące złożenia i realizacji zamówienia, umowy sprzedaży wszystkich dostępnych towarów na moment zamówienia. Regulamin obejmuje zasady obowiązujące na terenie Polski.
 2. Złożenie zamówienia na odległość w Sklepie Fit-Max GYM wymaga bezpośredniego połączenia z Internetem, a także odpowiedniego sprzętu elektronicznego. Minimalne wymagania sprzętu powinny pozwalać na swobodne korzystanie z przeglądarki internetowej (Np. Google Chrome, Firefox lub każdej innej pozwalającej na przeglądanie zasobów internetowych), oraz odbierania i wysyłania poczty e-mail.
 3. Umowa zawarcia sprzedaży jest tylko i wyłącznie na produkty, które aktualnie są dostępne na stronie internetowej fit-max.eu.
 4. Wszystkie widoczne ceny są aktualnymi cenami wraz z doliczonym podatkiem VAT. Ceny jednostkowe podawane są w polskich złotych.
 5. W myśl przepisów dotyczących prawa cywilnego – wszystkie informacje dotyczące prezentowanych towarów nie stanowią same w sobie oferty sprzedaży. Zamieszczone w Sklepie internetowym Fit-Max GYM produkty stanowią zaproszenie do bezpośredniego zawarcia umowy z firmą „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.

3 Formy kontaktu z „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA

 1. Adekwatną formą podczas świadczenia usług zakupu karnetu okresowego lub innych towarów za pośrednictwem Serwisu internetowego Fit-Max GYM jest poczta elektroniczna. Wszystkie dane adresowe i teleadresowe znajdą Państwo w zakładce kontakt niniejszej strony internetowej. Poniżej przedstawiamy dane do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego lub poczty tradycyjnej:
  e-mail: kontakt@fit-max.eu
  telefon: +48 794 755 737
  Adres: ul. Marii Curie Skłodowskiej 29, 85-088 Bydgoszcz
 2. Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z aktualną taryfą operatora sieci GSM kupującego.

4 Składanie zamówień na towary w sklepie

 1. W celu poprawnego złożenia zamówienia/zawarcia umowy kupna i sprzedaży towarów w Sklepie Fit-Max GYM należy wybrać interesujący towar. Następnie wybrać dostępne warianty w tym okres aktywnego karnetu (ilość dni lub miesięcy) ich ilość i dodać produkt do koszyka. Następnie postępować z kolejnymi informacjami wyświetlanymi w dalszych etapach realizacji zamówienia.
 2. Po całkowitym przejściu procesu zamówienia Kupujący otrzymuje:
  2.1. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Jest to automatycznie wygenerowany dokument zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W treści są zamieszczone najważniejsze informacje dotyczące terminu dostawy, możliwości zmiany parametrów zamówienia a także informacje dotyczące praw i obowiązków Kupujących.
 3. Jeśli istnieją jakiekolwiek niezgodności lub nieprawidłowe informacje w wiadomościach przesyłanych przez Sklep Fit-Max GYM, właściciel prosi o niezwłoczny kontakt telefoniczny bądź wiadomość elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail w celu poprawy niezgodności.
 4. Możliwość zmiany części lub całości zamówienia przez Kupującego jest dostępna do czasu wysłania towaru lub aktywacji karnetu. W tym celu należy poinformować Właściciela telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 5. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (treść wiadomości e-mail lub jej załącznik: plik PDF) potwierdzenia złożenia zamówienia, niniejszego Regulaminu i wzoru odstąpienia od umowy.

5 Koszty dostawy

 1. Koszt dostawy towarów ze Sklepu Fit-Max GYM jest widoczny podczas dalszych kroków realizacji zamówienia. Zakup karnetu okresowego nie wiąże się z opcją dostawy. Każdorazowo można wybrać opcję odbioru osobistego i odebrać zamówione towary fizyczne w siedzibie siłowni Fit-Max GYM.
 2. Firma „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA nie realizuje wysyłki swoich towarów poza granice Polski.

6 Płatności

 1. Właściciel za pośrednictwem Sklepu internetowego lub pracownika udostępnia następujące metody płatności:
  1.1. Płatności online – realizowane za pośrednictwem tpay.com, Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin 73/6, 61-808. NIP: 7773061579 REGON: 300878437.
  1.2 Gotówka – do rąk pracownika firmy „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA lub określonego w potwierdzeniu zamówienia pracownika firmy kurierskiej.
 2. Terminem zapłaty za towar jest moment złożenia zamówienia w przypadku płatności online.
 3. Zapłata gotówką realizowana jest w dniu odebrania towaru lub karnetu w siedzibie Fit-Max GYM Bydgoszcz, przy ulicy: Marii Curie Skłodowskiej 29.

7 Realizacja zamówień

 1. Każdy kupujący winien jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych, prawdziwych danych może zakłócić lub uniemożliwić proces realizacji zamówienia.
 2. Status realizacji zamówienia Kupujący może otrzymać podczas kontaktu telefonicznego.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę wszystkich towarów wyłącznie na terenie Polski. Niektóre produkty  mogą mieć zalecenia zawężenia do określonych obszarów ze względu na ich specyfikację.
 4. Dostarczenie towarów, w szczególności karnetów okresowych odbywa się po upływie minimum 24h od momentu złożenia zamówienia. Termin może ulec wydłużeniu, jeśli skompletowanie zamówienia będzie wymagało pomocy firmy zewnętrznej lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nie będzie jednak dłuższe niż 72 godziny, od momentu przyjęcia Zamówienia.
 5. Dostawa towarów w szczególności karnetów okresowych odbywa się następnego  dnia roboczego. Przez określenie dnia roboczego w tym przypadku Sprzedawca rozumie dzień otwarcia klubu. Istnieje możliwość ustawienia preferowanych terminów i okresów dla Kupującego karneto okresowy jednak nie są one wiążące dla Sprzedawcy.
  Przykład:
  Pani Małgorzata zamówiła karnet 30 dniowy w poniedziałek 18 lipca 2022 roku.
  Następnie opłaciła zamówienie online i chce skorzystać z siłowni Fit-Max GYM w Bydgoszczy. Od wtorku 19 lipca 2022 roku jej karnet jest aktywny przez kolejne 30 dni.
 6. Dostawa w dni wolne lub ustawowo wolne od pracy dokonywana jest w następujący po nim ten dzień, dzień roboczy, chyba że Sprzedawca i Kupujący ustalili inaczej.

8 Reklamacje dotyczące firmy „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA i realizacji Usług.

 1. Kupujący w chwili otrzymania zamówienia jest zobligowany do sprawdzenia poprawności i kompletności towaru. W szczególności karnetów okresowych w których były wymienione preferowane dni posiadania aktywnego karnetu w Fit-Max GYM. Ponadto Kupujący sprawdza czy towar nie jest uszkodzony lub otwarty w przypadku towarów fizycznych.
  1.1. Jeżeli dostarczony towar, jest otwarty, nosi ślady użytkowania bądź jest niezgodny z ustalonymi preferencjami  należy sporządzić protokół z udziałem pracownika „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA. W powstałym dokumencie Kupujący powinien jasno określić niezgodności lub uszkodzenia towaru.
  1.2. W przypadku towarów dostarczanych bezdotykowo, Kupujący winien poinformować Właściciela „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail o zaistniałych problemach. Wykonanie dokumentacji fotograficznej otrzymanego towaru znacznie ułatwi rozwiązanie problemu.
 2. Protokół szkody towaru powinien być wypełniony rzetelnie. Data odbioru przesyłki oraz data sporządzenia protokołu szkody towaru powinna być taka sama. Czytelność i jasne określenie problemu z przesyłką znacznie ułatwi właścicielowi uznanie reklamacji Kupującego. To bezpośrednio przełoży się na błyskawiczną przesyłkę kolejnego towaru lub zwrot należności. W sytuacjach wymagających pomocy należy bezpośrednio kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez kontakt telefoniczny lub pocztę e-mail.
 3. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonego towaru. W takiej sytuacji powinien wypełnić protokół szkody towaru lub niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Jeżeli występują jakiekolwiek trudności ze sprawdzeniem towaru lub pracownik Fit-Max GYM nie posiada odpowiedniego dokumentu w postaci Protokołu szkody towaru, Kupujący proszony jest o niezwłoczną informację do Sprzedawcy poprzez:
  e-mail: kontakt@fit-max.eu lub telefon: +48 794 755 737
 5. Kupujący ma prawo zareklamować karnet okresowy przez cały czas trwania wykupionego abonamentu, jeśli znacząco zmieniły się godziny otwarcia klubu Fit-Max GYM, jego otwarcie w ciągu tygodnia zostało znacząco skrócone lub z przyczyn zależnych od Sprzedawcy klub został zamknięty tymczasowo lub na stałe.
 6. Pełną odpowiedzialność za zaginięcie lub przypadkowe uszkodzenie zawartości towaru do momentu przekazania towaru Kupującemu ponosi Sprzedający.

9 Prawo odstąpienia od umowy wykonania usługi

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. W przypadku karnetów okresowych jest to nie później niż w dniu otwarcia klubu dnia następnego lub zgodnie z preferencjami ustalonymi w specyfikacji zamówienia – od dnia aktywacji karnetu Kupującego.
  1.1. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy kontakt ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail, lub kontakt telefoniczny.
  1.2. Sprzedawca jest zobligowany w terminie do 14 dni po otrzymaniu woli odstąpienia od umowy zwrócić wszelkie dokonane przez Kupującego należności. Zwrot pieniędzy będzie odbywał się za pośrednictwem tych samych metod przez które została dokonana transakcja. Zwrot dokonywany za karnet okresowy będzie pomniejszany o kwotę za wykorzystane dni karnetu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Usługi gdy:
  – Możliwość realizacji wykracza poza ustaloną strefę wysyłki;
  – Nie istnieje możliwość aktywacji karnetu w terminie preferowanym przez Kupującego, a ten nie podał lub nie zgodził się na alternatywę zaproponowaną przez Sprzedawcę;
 3. Umowne prawa odstąpienia od umowy realizowania wysyłki towaru lub realizacji Usługi, w szczególności karnetu okresowego mają charakter dobrowolny. Traktowane są jako dodatkowa i przystępna forma sprawnej realizacji zamówień. Niniejszy punkt regulaminu nie stanowi ograniczenia prawa w myśl obowiązujących przepisów prawa.

10 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy z „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA przez klienta indywidualnego

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie wyłącznie w przypadku realizacji umowy sprzedaży Sprzedawcy z Kupującymi będącymi Konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z Art. 38 — Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość:
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  2.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2.2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym przypadku jest to Usługa przygotowania indywidualnego karnetu lub indywidualnie dopasowanych godzin otwarcia obiektu);
  2.3. w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;
  2.4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. Niniejszy punkt został sporządzony zgodnie z wytycznymi UOKiK, dostępnymi pod linkiem na oficjalnej stronie rządowej: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/wylaczenia-prawa-do-odstapienia/

11 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Adekwatnie do treści dokumentu: art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., każdy klient ma prawo skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania problemów/sporów związanych z zamówieniem i realizacją usług „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA przy wykorzystaniu sieci Internet. Powyższy proces można rozpocząć za pośrednictwem dostępnej platformy internetowej znajdującej się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr, Serwis ODR to multijęzykowa strona internetowa za pośrednictwem której można nabyć pomoc i konsultację w celu rozstrzygnięcia pozasądowych sporów.
 2. Usługobiorca może otrzymać pomoc także z krajowych podmiotów zajmujących się pozasądowym rozstrzyganiem sporów. W tym przypadku odpowiednie instytucje to: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

12 Prawa autorskie „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA

 1. Prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i prawa poufności unikalnych, autorskich receptur „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA należą w całości do Sprzedawcy.
 2. Znaki handlowe firmy „FIT-MAX GYM” DAWID MATELA oraz podmiotów trzecich związanych umowami partnerskimi powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13 Postanowienia dotyczące podmiotów gospodarczych / firm

 1. Ten punkt dotyczy Kupujących będących podmiotem gospodarczym lub inną instytucją z wyłączeniem Konsumenta.
 2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy z klientem w przeciągu 14 dni od wiążącego złożenia zamówienia. Odstąpienie od umowy może pozostać bez podania przyczyny przez Sprzedającego i nie będzie dawało prawa Kupującemu niebędącemu konsumentem żadnych roszczeń z tytułu rozwiązania umowy w relacji Kupujący – Sprzedawca.
 3. Oprócz standardowej procedury zamawiania Usług, Kupujący jest zobowiązany uwzględnić każde ryzyko zdrowotne i wystąpienia dolegliwości fizycznych czy psychicznych związanych z wykonywaniem aktywności fizycznej na siłowni lub sali fitness..
 4. Przyjęcie zamówienia i realizacja usługi wraz z wymienionymi wyżej wyłączeniami nie przenosi na Sprzedawcę odpowiedzialności za ewentualne złe samopoczucie, reakcje alergiczne lub inne przypadłości zdrowotne związane bezpośrednio z towarami lub usługami Sprzedawcy.
 5. W przypadku braku możliwości doręczenia w uzgodnionym terminie lub braku odebrania przez Kupującego niebędącym konsumentem Usługi, a Kupujący nie zgłosił innych alternatyw i chęci odbioru to Towar uznaje się za skutecznie dostarczony i w przypadku karnetu okresowego aktywowany. Kupujący, który nie jest konsumentem nie jest uprawniony do domagania się roszczeń z tytułu braku możliwości dostawy w tym przypadku.
 6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi Kupującemu niebędącemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

14 Zmiana Regulaminu zamawiania usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowej lub całościowej istotnej zmiany regulaminu. Zmiany te mogą być wprowadzone wyłącznie z uwagi na ważne przyczyny, a przez te rozumie się:
  1.1. Prawidłową funkcjonalność Sklepu Fit-Max GYM.
  1.2. Obowiązujące przepisy prawa i ich zmiany.
  1.3. Zmiany profilu działalności Sprzedawcy.
  1.4. Zmiany lub zaprzestania świadczenia usług i dostarczania towarów.
 2. Dokonywanie zmiany regulaminu odbywa się poprzez wypowiedzenie obecnej treści regulaminu i wdrożenia po 14 dniach nowej wersji. Taka informacja trafia do wszystkich zarejestrowanych w systemie Sklepu Fit-Max GYM klientów wraz z oświadczeniem o częściowej lub całkowitej zmianie w Regulaminie.

15 Postanowienia końcowe

 1. Zamówienia Karnetów, towarów i wykonanie usług jest zawierane w języku polskim, na terenie państwa Polskiego a ich realizacja jest zgodna z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
 2. Sprzedawca realizuje usługi i dostarcza towary zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z zamawianych usług zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. We wszystkich przypadkach/sytuacjach, których nie przewiduje Regulamin Serwisu internetowego Fit-Max GYM, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. Przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Dziękujemy za uwagę i dotarcie do końca. W razie pytań pozostajemy do państwa dyspozycji za pośrednictwem drogi mailowej lub telefonicznej.

„FIT-MAX GYM” DAWID MATELA
Marii Curie Skłodowskiej 29, 85-088 Bydgoszcz
NIP: 9532446965
REGON: 341307846

Menu